Kronekurs

Den effektive kronekurs er for øjeblikket 104,78. Kronekursen er et udtryk for vores største handelspartneres økonomiske styrke i både inden- og udenlands.

Siden 1982 har den danske kronekurs haft en fastkurspolitik over for euroen og er fastsat af Danmarks Nationalbank.

Kronekursen er en afgørende faktor for dansk økonomi, der påvirker både import, eksport og turisme.

Det er vigtigt at forstå, hvordan kronekursen påvirker den danske økonomi, og hvordan man kan bruge den til at træffe informerede beslutninger.

Høj kronekurs

En høj kronekurs betyder, at den danske krone er stærk i forhold til andre valutaer.

Kronekursen

Det betyder, at du får mere for din krone, når du køber udenlandsk valuta, og mindre, når du sælger den danske krone.

En høj kronekurs kan have en positiv effekt på Danmarks økonomi, da det gør danske varer billigere på verdensmarkedet, men det kan også gøre det dyrere at importere varer til Danmark.

Lav kronekurs

En lav kronekurs betyder, at den danske krone er mindre værd i forhold til andre valutaer, fx euro eller dollar.

Det betyder, at det koster mere at købe varer og tjenester fra udlandet, da man skal bruge flere kroner for at købe samme mængde af en anden valuta.

Samtidig kan en lav kronekurs være positiv for eksportvirksomheder, da deres varer bliver billigere for udenlandske kunder.

Kilder