Effektiv kronekurs

Danmarks Nationalbank udregner en effektiv valutakursindeks for den danske krone, som viser styrken af den danske krone i forhold til flere andre valutaer.

Seneste indeks: 105,64 (2024-07-15)

Indekset er baseret på år 1980 = 100, og det er tilgængeligt månedligt fra 1970 og dagligt fra 1979. Nationalbanken offentliggør indekset dagligt. Valutakursindekset genvejes hvert femte år, senest i 2019.

Hvad er den effektive kronekurs?

Den effektive kronekurs er et indeks, der udregnes af Danmarks Nationalbank for at måle styrken af den danske krone i forhold til en række andre valutaer.

Danmark fører en fastkurspolitik over for euroen, hvilket betyder, at værdien af den danske krone kun svinger meget lidt i forhold til den centrale kurs for EUR/DKK. Men kronen flyder i forhold til alle andre valutaer.

Den effektive kronekurs er et mål for styrken af den danske krone over for valutaerne fra Danmarks 27 største handelspartnere.

En styrkelse af den effektive kronekurs betyder, at importerede varer og tjenester bliver billigere i danske kroner. Dette hjælper med at begrænse inflationen i Danmark. En svækkelse af den effektive kronekurs har den modsatte virkning.

Hvordan udregnes kronekurserne?

Udregningen af effektive valutakurser er baseret på flere valutaer. Valutakurser ændrer sig konstant, og ikke alle valutaer er lige vigtige for udregningen.

Kronekursen

De effektive og reelle effektive kronekurser udregnes på baggrund af et sæt vægte, se tabellen. Vægtene afspejler i hvilket omfang danske produkter er udsat for konkurrence fra produkter fra andre lande.

Hvad vægtes der efter?

Den største vægt gives til de mest betydningsfulde konkurrenter. Sættet af vægte, der bruges til at udregne de effektive valutakurser, er traditionelt baseret på industrihandel.

Tjenester er derfor ikke inkluderet i udregningen af vægtene. Dog ville inklusion af tjenester ikke have en betydelig indvirkning på udregningerne.

Landbrugsprodukter er heller ikke inkluderet, blandt andet på grund af de mange restriktioner for handel med disse typer af produkter (handelshindringer, toldsatser, subsidier osv.), som forvrænger priser og handel.

Udenlandske produkter

Udregningen af vægtene tager hensyn til konkurrence med udenlandske produkter på det danske marked, på de nationale markeder for de pågældende lande og på tredjemarkeder.

Konkurrencen på tredjemarkederne fanges af de dobbeltvægtede eksportvægte. Lande, der er stærke på næsten alle markeder, som f.eks. Kina (Kinesiske Yuan), tildeles en højere eksportvægt end den, der ville være angivet af den bilaterale handel. Det samme gælder for USA (US dollar).

Kilder