Kronekursen

Den effektive kronekurs er et gennemsnit af den fælles kronekurs for de største handelspartnere vi har i Danmark. Kronekursen har siden 1982 haft en fastkurspolitik på kronen overfor Euro og fastsættes og af Danmarks Nationalbank.

Den nuværende kronekurs er:
102.89
 

Hvad betyder en høj kronekurs?

I starten af 2015 har kronekursen været presset af udenlandske investorer som køber massivt op af danske obligationer. Det lyder jo som en drøm, men i realiteten kan det have store konveksvenser for os som bor i Danmark, da danske produkter og tjenester går hen og bliver for dyre for resten af verdenen. Som modsvar har den Danske Nationalbank sænken renten til rekordlav rente, for at holde den danske kronekurs på et stabilt niveau.

Fordelene for dig ved en høj kronekurs er at dine danske kroner bliver mere værd i udlandet, det vil sige at det bliver billigere at rejse til udlandet, købe udenlandske produkter og købe feriebolig i udlandet. Men ulemperne kan gå hen og blive et større tab, da vi vil få færre turister til Danmark, danske varer bliver dyrere i udlandet og virksomhederne vil holde igen med store investeringer. I værste fald skal danskerne gå ned i løn for at blive mere konkurrencedygtige så ikke de større danske virksomheder rykker produktionen til udlandet pga. den alt for dyre kronekurs og høje lønninger.