Nationalbanken

Mangler du et gennemsnit over valutakurserne for en bestemt periode, måned eller år, kan du via Nationalbankens hjemmeside finde statistik og ultimokurser. Gennemsnitskursen for hver enkelt valuta vil typisk blive brugt i forbindelse med omregning.

Danmarks Nationalbank

Vores valutakurser er blandt andet baseret på Nationalbankens valutakurser. Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank 🏦 og blev oprettet i år 1818.

Nationalbanken har til opgave at opretholde et sikkert og stabilt pengevæsen her i Danmark. Nationalbankens valutakurser fastsættes på grundlag af oplysninger fra en række centralbanker omkring i verdenen.

Udstedelsen af sedler og mønter i Danmark er den mest synlige del af Nationalbankens arbejde, men den vigtigste aktivitet ligger i at påvirke den langt mere omfattende penge- og kreditskabelse blandt bankerne.

Den Danske Nationalbank har ligeledes eneret på fremstilling af danske kontanter. Nationalbanken trykker mønter og sedler i Seddeltrykkeriet og i Nationalbankens bygning nær Havnegade 5 i København.

Sidst opdateret: 18. juni 2019