Sådan laver du en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en god idé at have, hvis du ender i en situation, hvor du ikke længere kan tage vare på dig selv.

Fremtidsfuldmagten giver dig mulighed for at bestemme, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske interesser.

Det er lidt ligesom at bruge valutaomregneren til at forudsige, hvor meget du skal betale i en udenlandsk valuta.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du opretter en fremtidsfuldmagt.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal være ansvarlig for dine personlige og/eller økonomiske interesser, hvis du ikke længere kan tage vare på dig selv.

Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, når du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal du:

Fremtidsfuldmagtens indhold

En fremtidsfuldmagt kan omhandle både økonomiske og personlige forhold, og du bestemmer selv, hvad den skal dække.

For eksempel kan du begrænse fuldmagten til specifikke områder eller inkludere alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Det er vigtigt at præcisere, hvad fuldmagten skal dække. Hvis du f.eks. har et online lån, skal du angive, hvordan det skal afvikles eller overdrages.

Som fuldmagtsgiver har du personlig handlefrihed, hvilket betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at handle eller undlade at handle.

Dette betyder også, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan indgå ægteskab, oprette testamente på dine vegne eller flytte dig på plejehjem imod dit ønske.

Du bestemmer selv, om der skal være én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du skal dog afgøre, hvornår og hvordan de skal træde i funktion. For eksempel kan du beslutte, at de skal træffe beslutninger sammen, eller at de skal håndtere hver deres område.

Du kan også beslutte, at en af de udpegede fremtidsfuldmægtige skal være primær, og de andre (subsidiære) først træder i kraft, hvis den primære ikke kan eller vil udføre funktionen som fremtidsfuldmægtig.

Lad Legal Desk hjælpe dig

Hvis du bruger Legal Desk, kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt.

Alt, hvad du skal gøre, er at udfylde en fremtidsfuldmagt skabelon online og angive, hvad der skal gælde, hvis fremtidsfuldmagten aktiveres.

Når du har udfyldt formularen og betalt, registrerer Legal Desk fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Herefter skal fremtidsfuldmagten underskrives for at være gyldig.

Det er vigtigt at underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar.

Fremtidsfuldmagten vil dog forblive uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den en dag bliver nødvendig.

Sidst opdateret: 4. maj 2022