Sådan laver du en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en god idé at have oprettet, hvis du skulle havne i den situation, at du ikke længere kan tage vare på dig selv.

Fremtidsfuldmagten giver dig indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser.

Lidt ligesom når du anvender valutaomregneren til at kunne forudsige hvad du kan forvente dig at skulle betale for en udenlandsk valuta.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du opretter en fremtidsfuldmagt.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, så bestemmer du selv, hvem der skal være ansvarlig for dine personlige og/eller økonomiske interesser i situationer, hvor du ikke længere kan varetage dine egne interesser.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt, så er der følgende krav:

Du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssig for at oprette en fremtidsfuldmagt.

Udpeget fremtidsfuldmægtig må ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, hvis din fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Fremtidsfuldmagtens indhold

En fremtidsfuldmagt kan vedrøre både økonomiske og personlige forhold, og du bestemmer helt selv ordlyden af din fremtidsfuldmagt.

Eksempelvis kan du begrænse fuldmagten til kun at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Her er det dog vigtigt at oplyse præcist, hvad der skal være omfattet.

Har du f.eks. oprettet et lån online, så er det også vigtigt at få angivet hvordan det skal afvikles samt eventuelt overtages af andre.

Derudover har du som fuldmagtsgiver personlig handlefrihed, hvilket betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge dig til at udføre eller undlade en handling.

Det betyder også, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan indgå ægteskab, oprette testamente på dine vegne eller flytte dig på plejehjem imod dit ønske.

Du bestemmer selv, om der skal være én eller flere fremtidsfuldmægtige.

Du skal dog tage stilling til, hvornår og hvordan de pågældende skal træde i funktion. Eksempelvis kan du beslutte, at de fremtidsfuldmægtige træffer beslutning i forening, eller at de varetager hver deres område.

Du kan også beslutte, at én af de udpegede fremtidsfuldmægtige skal være den primære, hvorefter de øvrige (subsidiære) fremtidsfuldmægtige først vil træde i funktion, hvis den primære fuldmægtige ikke vil eller kan varetage funktionen som fremtidsfuldmægtig.

Lad Legal Desk hjælpe dig

Hvis du benytter dig af Legal Desk, så kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en fremtidsfuldmagt skabelon online, hvor du angiver, hvad som skal gælde, hvis fremtidsfuldmagten skulle træde i kraft.

Når du har udfyldt formularen og betalt, så vil Legal Desk registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Herefter skal fremtidsfuldmagten underskrives for at være gyldig.

Det er vigtigt at underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar.

Fremtidsfuldmagten vil dog ligge uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den en dag skulle blive nødvendig.

Sidst opdateret: 4. maj 2022