Helligdage 2021

Herunder ser du de 12 nationale helligdage i Danmark som også defineres som folkekirkens helligdage, plus 12 andre populære danske festdage.

 

Nationale helligdage

Andre festdage

Søndage

Vidste du at søndag i den kristne kultur faktisk er en helligdag? Søndage betegnes ofte ikke som værende helligdage, og i f.eks transport køreplaner skriver man ofte "søn- og helligdage".

Historien bag de danske helligdage

I 1735 udsendte kong Christian den 6. (1699 – 1746) en bekendtgørelse om Sabbaten og andre helligdages helligholdelse.

Danske Helligdage

Flere af disse helligdage havde strenge regler om at alle havde pligt til at gå i kirke på bestemte dage såsom søndage og i påsken.

Helligdagene betød også at der ikke måtte arbejdes på disse dage, det var kun apotekerne som var undtaget.

Selv bagerne måtte sørge for at tilrettelægge deres arbejde så de ikke bagte brød på selve helligdagene under højmessen.

Den helligdagskalender vi har i dag, stammer helt tilbage fra da helligdagsreformen blev skabt i 1770.

Der var lov helt frem til 1845 om at alle borgere var påbudt at skulle deltage i gudstjeneste på de kirkelige helligdage.

Du kan læse mere om historien bag helligdagene via Wikipedia, samt læse om den lov Christian den 6. udstedte på danmarkshistorien.dk fra Aarhus Universitet.

Er grundlovsdag en helligdag?

Hej, grundlovsdag er ingen helligdag, men er dag hvor du skal møde på arbejde, medmindre du har taget fri. Grundlovsdagen er dagen hvor vi markere at vores fælles danske grundlov blev underskrevet i 1844.

For at være helt sikker på om du har fri grundlovsdag, så kontakt din fagforening og tjek med din chef. Der er forskellige særaftaler af fagforeningerne som gør at du måske har fri, eller delvist betalt fridag.

Grundloven er den allerhøjeste lovgivning i Danmark, men den betød også at magten blev taget fra kongen. Før grundloven kom til var det den danske konge der havde den enevældige magt over landet, hvilket skabte problemer før i tiden.

Sidst opdateret: 13. maj 2021