Helligdage 2024

Her kan du se de 12 nationale helligdage i Danmark, også kendt som folkekirkens helligdage, samt 12 andre populære danske festdage.


Nationale helligdage


Andre festdage


Søndage

Vidste du, at søndag i den kristne kultur faktisk er en helligdag? Søndage betegnes ofte ikke som værende helligdage, og i for eksempel transportkøreplaner skriver man ofte "søn- og helligdage".


Historien bag de danske helligdage

I 1735 udsendte Kong Christian den 6. (1699 – 1746) en bekendtgørelse om Sabbaten og andre helligdages helligholdelse.

Danske Helligdage

Flere af disse helligdage havde strenge regler om, at alle skulle deltage i kirke på bestemte dage, såsom søndage og i påsken.

Helligdagene betød også, at der ikke måtte arbejdes på disse dage; kun apotekerne var undtaget.

Selv bagerne måtte sørge for at tilrettelægge deres arbejde, så de ikke bagte brød på selve helligdagene under højmessen.

Den helligdagskalender, vi har i dag, stammer helt tilbage fra dengang, helligdagsreformen blev skabt i 1770.

Loven om, at alle borgere var påbudt at deltage i gudstjeneste på de kirkelige helligdage, eksisterede helt frem til 1845.

Læs mere om historien bag helligdagene via Wikipedia og om den lov, Christian den 6. udstedte, på danmarkshistorien.dk fra Aarhus Universitet.


Er grundlovsdag en helligdag?

Hej, grundlovsdag er ingen helligdag, men en dag, hvor du skal møde på arbejde, medmindre du har taget fri. Grundlovsdagen er dagen, hvor vi markerer, at vores fælles danske grundlov blev underskrevet i 1844.

For at være helt sikker på, om du har fri grundlovsdag, så kontakt din fagforening og tjek med din chef. Der er forskellige særaftaler hos fagforeningerne, der gør, at du måske har fri eller delvist betalt fridag.

Grundloven er den allerhøjeste lovgivning i Danmark, men den betød også, at magten blev taget fra kongen. Før grundloven kom til, havde den danske konge den enevældige magt over landet, hvilket skabte problemer før i tiden.

Sidst opdateret: 13. december 2023