Nationalbanken Valutakurser

Vores valutakurser er blandt andet basseret på Nationalbankens valutakurser. Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og blev oprettet i år 1818. De har til opgave at opretholde et sikkert og stabilt pengevæsen her i Danmark.

 

XML, Data & Historik

Nationalbankens valutakurser fastsættes på grundlag af oplysninger fra en række centralbanker omkring i verdenen. Valutakursen er prisen i kroner for 100 enheder udenlandsk valuta og bliver opdateret dagligt med de seneste kurser. Du kan via Nationalbanken.dk hente de daglige valutakurser samt 5 døgnskurser via XML og Excel format.

Udstedelsen af sedler og mønter i Danmark er den mest synlige del af Nationalbankens arbejde, men den vigtigste aktivitet ligger i at påvirke den langt mere omfattende penge- og kreditskabelse blandt bankerne. Den Danske Nationalbank har ligeledes eneret på fremstilling af danske kontanter. Nationalbanken trykker mønter og sedler i Seddeltrykkeriet og i Nationalbankens bygning nær Havnegade 5 i København.